Loading...

ריקול הילינג ילדים

תרגום סימולטני לכל ימי הסדנא (150 ש”ח)

קטגוריה:

1,650.00

קורס ריקול הילינג ילדים, הוא קורס חוויתי ועצמתי,

25-27 לאוקטובר 2020

תנאי להשתתפות: בוגרי ריקול 1

המחיר כולל תרגום סימולטני

בקורס תלמד על הקונפליקטים הביולוגיים הגורמים לבעיות התנהגות, למידה ומחלות אצל ילדים.

בקורס דנים באופן מעמיק על החשיבות של פרויקט המטרה וכיצד הוא מנהל את חיינו.

המשתתפים מדווחים על שינוי מהותי במציאות חייהם (כולנו היינו ילדים).

פרוט  הנושאים הנלמדים בסילבוס הקורס.

Loading...